Gregor J. Mayer

Vorsitzender CDU Bad Godesberg, stellv. Vorsitzender OV Hochkreuz