Thomas Neulen

Vorsitzender OV Muffendorf/Heiderhof, stv. Vorsitzender CDU Bad Godesberg, Beisitzer JU Bad Godesberg, stv. Vorsitzender Schülerunion Bonn